Thứ tư, 24/05/2017, 06:30 GMT+7  
Ống và phụ kiện mạ kẽm

Ống nước và phụ kiện mạ kẽm

BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP MẠ KẼM

BS 1387/1985                                                                     Đơn vị tính: kg/cây 6m  

Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép mạ kẽm

Ống nước thép mạ kẽm

PHỤ KIỆN LẮP ỐNG:

Tê đều
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Tê thu
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Măng sông
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Lơ thu
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Kép
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Rắc co
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Đần bịt ren trong
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Đầu bịt ren ngoài
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Cút thu
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Cút ren
15mm(1/2'')    
20mm(3/4'')    
26mm(1'')       
33mm(11/4'')
Cút 90'
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Côn thu
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
Chếch 45'
 15mm(1/2'')    
 20mm(3/4'')    
 26mm(1'')       
 33mm(11/4'')   
 40mm(11/2'')
 50mm(1/2'')
 65mm(2 1/2'')
 80mm(3'')
100mm(4'')
 
-{(84-043) 853 2541}-
-{(84-043) 563 1105}-
-{(84-043) 563 8074}-
 cucphuong@cucphuong.com.vn


Chung cư GuocoLand


Khách sạn Indochine


Samsung Electronics


Metro Đồng Nai

Số lượng truy cập: 1.037.780
Đang online: 5

@ 2007 Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Cúc Phương
Designed by: LamWebs.Com
Free Page Rank Tool